اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید برادران  دانشگاه جامع علمی - کاربردی با حضور استاد فرهیخته جناب آقای دکترملکی پور و اساتید بسیجی مراکز علمی  - کاربردی در مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام گروه: اخبار