اخبار و اطلاعیه ها


مهلت پرداخت شهريه 15%حق نظارت حداكثر تا تاريخ 95/02/20 ميباشد.

جهت پرداخت به آدرس edu.uast.ac.ir مراجعه نماييد.

نام كاربري:كد ملي

كلمه عبور:شماره شناسنامه +كدمليhttps://edu.uast.ac.ir/

راهنمای سامانه سجاد.pdf