اخبار و اطلاعیه ها


شروع ثبت نام وام عتبات دانشجویان از تاریخ  96/06/15  لغایت  96/06/30

 

1-دانشجویان متقاضی وام عتبات می بایست از تاریخ 96/06/15 لغایت 96/06/30 به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نموده و اقدامات لازم را به عمل آورند. 

2-مبلغ وام عتبات به دانشجویان مجرد 10/000/000 ریال و برای دانشجویان متأهل 15/000/000 ریال افزایش یافته است.


شیوه نامه ثبت نام عتبات.pdf