اخبار و اطلاعیه هابازدید جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام از پارک علم و فناوری قزوین

جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام با حضور در پارک علم و فناوری قزوین از نزدیک با فعالیت‌ها و خدمات پارک آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی – کاربردی مهرام؛ در راستای تحقق اهداف آموزشی مبنی بر هم سویی پرورش مهارت های علمی و عملی به صورت هم زمان جمعی از دانشجویان‌  رشته ی مهندسی صنایع  شیمیایی و  صنایع غذایی مرکز آموزش علمی -  کاربردی مهرام از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.
گروه: اخبار