اخبار و اطلاعیه ها


مهلت ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر

 از تاریخ 1397/09/15 لغایت 1397/09/30 در سامانه آموزشی دانشگاه(هم آوا)