اخبار و اطلاعیه ها


بازدید جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام از شرکت شهرکهای صنعتی کاسپین  جهت درس کاربینی صورت پذیرفت .

در راستای ارتقای سطح علمی و آشنایی با محیط کار جهت درس کاربینی ، جمعی از دانشجویان رشته کاردانی و كارشناسی مدیریت کسب و کار و کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام روز چهارشنبه 28 آذر ماه از شرکت شهرکهای صنعتی کاسپین بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان از شرکت ویتانا ، ساختمان کسب وکار شهرک صنعتی کاسپین  و شرکت .... نیز بازدید نمودند.


 

 

 

گروه: اخبار