یکی از بزرگترین عنایات خداوند سبحان به ابناء بشر، قدرت اندیشیدن است. بی شک دانشگاه بهترین بستر برای اندیشه، تحقیق و تولید علم است. تحصیلات دانشگاهی دوره ای از زندگی ماست که هیجان و شعور خاصی را به ارمغان می آورد. برای بسیاری گذراندن این دوره از تحصیلات عالی بسیار با اهمیت بوده و از این رو جوانان ما به دلایل مختلف به دنبال تحصیلات دانشگاهی هستند تا مهارت های مهمی را برای شغل و آینده شان به دست آورند. برخی دیگر عمیق تر می نگرند و قصد دارند که برای شرایط بهتر انسان ها دانش را توسعه دهند. دانشگاه علمی – کاربردی مهرام در مورد هر دانشجو به این مهم پی برده و با سعی و کوشش می تواند آنها را به اهداف والایشان نزدیک نماید و افتخار دارد که عنوان اولین دانشگاه تخصصی صنایع غذایی در استان را به خود اختصاص دهد و به همین علت این دانشگاه متعهد به بهترین بودن است.

امید است دانشگاه علمی - کاربردی مهرام با استعانت از خداوندگار علیم و با تکیه بر نیروهای خلاق و توانمند بتواند موجب تحولات مثبت و سازنده در مسیر ارتقاء سلامت عمومی و حرکت بسوی کمال آن را فراهم نماید.

 علیرضا خاکپور